Powiększ tekstZmień kontrast
^Do góry
Get Adobe Flash player

Dzieci z autyzmem

rozumieć autyzm

Pewnie wielu z Państwa, posyłając dziecko do naszego przedszkola, zastanawiało się: o co właściwie chodzi z tym autyzmem? Czy mojemu dziecku nic nie będzie zagrażało? Czy nie uprzedzić dziecka, aby nie zbliżało się do autystycznych kolegów? (!) Niewiedza budzi w nas lęk, co z kolei przekłada się na obawy naszego dziecka względem dzieci autystycznych. Jak Państwu zapewne wiadomo autyzm to całościowe zaburzenie rozwoju dziecka. Oznacza to, że u dotkniętych nim dzieci obserwuje się objawy nieprawidłowego funkcjonowania w niemal wszystkich obszarach rozwoju. Niektóre dzieci mogą w ogóle nie mówić, inne będą okazywać tylko niewielkie opóźnienie mowy i większe problemy w kontaktach ze środowiskiem. Mogą mieć przeciętnie lub ponadprzeciętnie rozwiniętą mowę, lecz mają kłopoty z wyobraźnią lub ze współuczestniczeniem w zabawach z rówieśnikami. Inne dzieci mogą potrzebować pomocy przy wykonywaniu wielu czynności. W przeciwieństwie do ogólnej opinii, wiele dzieci z autyzmem utrzymuje kontakt wzrokowy, okazuje uczucia, uśmiecha się i śmieje oraz okazuje całą gamę innych emocji, ale w różnym stopniu. Tak jak inne dzieci reagują pozytywnie lub negatywnie na środowisko. Autyzm może oddziaływać na to jak reagują i utrudnić im kontrolowanie ciała i umysłu. Oczywiście zachowanie Skrzatów, bo tak właśnie nazywa się grupa dzieci autystycznych w naszym przedszkolu, może czasem dziwić, może być nietypowe, czasem uciążliwe, ale to tylko świadczy o ich wyjątkowości. Czy każdy z nas nie zachowuje się czasem w nietypowy sposób? Przedszkola takie jak nasze powstają właśnie po to, aby uświadamiać ludziom, że wszystkie dzieci są jedyne w swoim rodzaju i wyjątkowe i bez względu na to, jak się zachowują, mają prawo uczestniczyć w życiu społecznym na równi z innymi.W naszym przedszkolu dzieci autystyczne również mają stały kontakt z rówieśnikami. Razem uczestniczą w zajęciach dodatkowych, zajęciach integracyjnych, uwielbiają wspólne wyprawy do lasu i na wycieczki. Wszyscy razem biorą udział w organizowanych w przedszkolu zabawach i uroczystościach, dzięki czemu Krasnoludki i Elfy  uczą się tolerancji i akceptacji. Niestety mimo, że dzieciautystyczne są często zainteresowane zabawą z rówieśnikami, to przeważnie stoją nieco z boku, lub bawią się ciągle w ten sam sposób, a najczęściej próbują włączać się do zabaw, które polegająna wspólnym bieganiu lub aktywności fizycznej. Nie są jednak gotowe podjąć bez przygotowania zabawy w udawanie czy zabawy tematycznej, stąd mogą zdarzyć się nieporozumienia typu: „proszę Pani, on mi coś popsuł, on mnie popchnął, on mi coś zabrał”. Skrzaty nie czynią tego jednak ze złej woli, ale właśnie z braku umiejętności rozumienia większości sytuacji społecznych. Nauczyciele są wtedy blisko, aby wytłumaczyć i jednym i drugim dzieciom, jak można rozwiązywać takie konflikty, aby żadne z maluchów nie czuło się pokrzywdzone czy odrzucone.Uczymy bowiem dzieci tolerancji, życzliwości i szacunku w stosunku do niepełnosprawnych kolegów, ale zawsze z poszanowaniem praw każdego dziecka z osobna. Wszystkie dzieci są bowiem dla nas tak samo ważne, każde z nich jest wyjątkowe i o tym staramy się pamiętać każdego dnia.

 

Ania Łepska

 

O czytaniu...

         O tym, że warto czytać, pewnie już Państwo słyszeli. O tym, że warto czytać dzieciom też.
Że codziennie. Że 20 minut.

         Chciałabym dzisiaj Państwu zaproponować, co warto przeczytać. Dwie wyjątkowe książki, których bohaterami są dzieci autystyczne i ich rodziny. Dlaczego polecam te dwie książki, chyba nie trudno się domyślić. Bo takie dzieci są wśród nas i w naszym przedszkolu możemy tego doświadczać codziennie: bawimy się razem, jemy, biegamy po ogrodzie przedszkolnym, od czasu do czasu mamy wspólnie zajęcia.

         Bo ich zachowanie może dziwić, może być nietypowe, czasem uciążliwe. Mam nadzieję, że historie opisane w tych książkach trochę przybliżą świat dziecka autystycznego. Może ułatwią zaakceptować te dzieci takie, jakie one są „wyjątkowe, tak jak wyjątkowy jest każdy”.

 

AUTOR O KSIĄŻCE "Krzyś jest wyjątkowy":

„Tę książkę napisałem dla dzieci, aby pomóc im zrozumieć, czym jest autyzm. Zawarłem w niej rzetelną wiedzę i swoje osobiste doświadczenia. Mam nadzieję, że dzieciom spodoba się ta książka. Chciałbym, aby okazała się też przydatna dla rodziców, nauczycieli i specjalistów”.                    

Charles A. Amenta III (autor i tata Krzysia)

 

O książce "Maria i ja":

Inspiracją do napisania opowieści była córka autora: Maria ma 12 lat, zaraźliwy śmiech, unikalne poczucie humoru i autyzm.

 
Co to jest autyzm?

Autyzm jest zaburzeniem rozwojowym, które najczęściej ujawnia się w ciągu pierwszych trzech lat życia jako rezultat zaburzenia neurologicznego, które oddziałuje na funkcje pracy mózgu. Autyzm dziecięcy jest najlepiej poznanym spośród całościowych zaburzeń rozwojowych, lecz rozpoznanie i zdefiniowanie jego sprawia wiele trudności lekarzom, psychologom i pedagogom. Pomimo, że badania autyzmu sięgają początku XX wieku i interesuje się nim wielu naukowców, na chwilę obecną nikt nie potrafi jednoznacznie odpowiedzieć, jakie są przyczyny jego występowania. Nikt też nie potrafi wytłumaczyć, jakie są mechanizmy powstawania tego zaburzenia, ani też, dlaczego i w jaki sposób autyzm utrzymuje się i ewaluuje. W związkuz tym nie istnieje profilaktyka dla tego zaburzenia, nie istnieje też lekarstwo na autyzm. Lekarze nie potrafią stwierdzić autyzmu w wyniku badań medycznych, jest to możliwe tylko dzięki wnikliwej obserwacji dziecka i szczegółowemu wywiadowi psychologicznemu.

Jak zachowują się dzieci z autyzmem?

Dzieci autystyczne rozwijają się w zasadzie normalnie aż do 24-30 miesiąca życia, kiedy to rodzice mogą zauważyć opóźnienie w mowie, zabawach lub kontakcie z dzieckiem. Dzieci z autyzmem to bardzo niejednorodna grupa i różnice miedzy nimi są ogromne. Niektóre mogą w ogóle nie mówić, inne będą okazywać tylko niewielkie opóźnienie mowy i większe problemy w kontaktach ze środowiskiem. Mogą mieć przeciętnie lub ponadprzeciętnie rozwiniętą mowę, lecz mają kłopoty z wyobraźnią, lub ze współuczestniczeniem w zabawach z rówieśnikami. Inne dzieci mogą potrzebować pomocy przy wykonywaniu wielu czynności. Często musimy uczyć dzieci zabawy z rówieśnikami, gdyż same nie potrafią nawiązać z nimi spontanicznego kontaktu. W przeciwieństwie do ogólnej opinii, wiele dzieci z autyzmem utrzymuje kontakt wzrokowy, okazuje uczucia, uśmiecha się i śmieje oraz okazuje całą gamę innych emocji, ale w różnym stopniu. Tak jak inne dzieci reagują pozytywnie lub negatywnie na środowisko. Autyzm może oddziaływać na to jak reagują i utrudnić im kontrolowanie ciała i umysłu.

Jak wyglądają zajęcia dzieci autystycznych w naszym przedszkolu?

W naszym przedszkolu dzieci autystyczne mają stały kontakt ze zdrowymi rówieśnikami. Razem uczestniczą w zajęciach dodatkowych, uwielbiają wspólne wyprawy do lasu i na wycieczki. Wszyscy razem biorą udział w organizowanych w przedszkolu zabawach i uroczystościach, dzięki czemu zdrowi rówieśnicy uczą się tolerancji i akceptacji. Dzieci lubią wspólne zabawy w tunelu, na zjeżdżalniach, budowanie autostrad, domów z kostek lub po prostu leniuchowanie po wyczerpującej zabawie.

Jednak ze względu na ich specjalne potrzeby, dzieci z autyzmem mają swoją własną salę, wyposażoną w fantastyczny sprzęt do nauki i zabawy. Codziennie rano, podobnie jak dzieci z innych grup, mają zajęcia, podczas których nauczyciele kładą duży nacisk na indywidualne podejście do każdego dziecka i dostosowanie wymagań do potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci. W naszej pracy wykorzystujemy nowoczesne metody pracy, aby jak najlepiej wspierać rozwój każdego dziecka:

  • Program Aktywności Ch. Knilla, którego celem jest wzrost dziecięcej aktywności i orientacji w schemacie własnego ciała;
  • Metodę Dobrego Startu przygotowującą do nauki czytania i pisania;
  • Program Ruchu Rozwijającego V. Sherborne rozwijający poczucie własnej wartości, odpowiedzialności i wrażliwości;
  • Gimnastykę Mózgu P. Dennisona - ćwiczenia zwiększające możliwości intelektualne dziecka;
  • Program TEACCH E. Schoplera dla dzieci autystycznych;
  • Porannego Kręgu.

W grupie może znajdować się maksymalnie czworo dzieci, więc nauczyciele mogą każdemu z nich poświęcić odpowiednią ilość czasu i uwagi.

Na początku każdego roku szkolnego tworzymy dla dzieci specjalne programy indywidualne, na których opieramy późnej swoją pracę, skupiając się na konkretnych potrzebach i umiejętnościach dzieci. Jesteśmy otwarci na pomysły i inicjatywę rodziców. Stwarzamy im możliwość uczestniczenia w zajęciach otwartych prowadzonych różnymi metodami, na których Rodzice mogą współdziałać z dzieckiem i obserwować, jak nauczycielki z nim pracują.

Załączniki:
Download this file (Karta_Praw_Osób_z_Autyzmem.pdf)Karta Praw Osób z Autyzmem[ ]77 kB