Powiększ tekstZmień kontrast
^Do góry
Get Adobe Flash player

Deklaracja Dostępności

Przedszkole nr 184 w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.przedszkole184.pl

Data publikacji strony internetowej: 2011-09-15

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2014-03-02

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Brak ukrytego menu pozwalającego na przeskoczenie do konkretnego elementu strony www
 • Na podstronach nie ma umieszczonej ścieżki powrotu
 • Za niski kontrast dla niektórych elementów strony
 • Brak wyszukiwarki 
 • Nie wszystkie istotne elementy serwisu są opisane zgodnie ze specyfikacją WAI-ARIA
 • Nie wszystkie obrazki posiadają opisany atrybut alt
 • Nie wszystkie filmy posiadają audiodeskrypcję

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 1. wersję kontrastową,
 2. możliwość zmiany rozmiaru tekstu,

Ułatwienia z punktu pierwszego i drugiego są dostępne w prawy dolnym rogu strony.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-05-02. Deklarację sporządziła firma Wikira Group sp. z o.o., która przeprowadziła audyt.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Patrycja Bugajewska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc w godzinach pracy administracji na numer telefonu 611021374. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich. Na poniższej stronie zostało wyjaśnione jak zgłosić się do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich

Deklaracja architektoniczna:

 1. Do budynku prowadzi główne wejście od ulicy Sióstr Misjonarek 1, przed wejściem do budynku są schody (dwa stopnie), znajduje się podjazd. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 2. Na terenie przedszkola nie ma wyznaczonych  miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.
 3. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 4. W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro) znajduje się korytarz. Budynek nie posiada windy. Dostępny jest tylko parter budynku.
 5. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).
 6. Do budynku może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Dane kontaktowe:

Przedszkole nr 184
ul. Sióstr Misjonarek 1
61-680 Poznań
+48 61 825 24 60
+48 61 825 24 60
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.