Powiększ tekstZmień kontrast
^Do góry
Get Adobe Flash player

Plan dnia

 

Przedszkole zapewnia
 bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę
 od godziny 8.00 do godziny 13.00

 

Podstawa programowa jest realizowana w ciągu całego dnia

Organizacja zabawy, nauki i wypoczynku oparta jest na rytmie dnia, czyli powtarzających się systematycznie fazach, które pozwalają dziecku na stopniowe zrozumienie pojęcia czasu i organizacji oraz dają poczucie bezpieczeństwa
i spokoju, zapewniając mu zdrowy rozwój.

 

6:308:00

 • Schodzenie się dzieci – w zależności od godzin pracy oddziału – w grupach połączonych;
 • Zabawy dowolne według zainteresowań lub inspirowane przez nauczycieli o charakterze indywidualnym lub
  w zespołach, gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, badawcze, wyzwalające aktywność twórczą i ekspresję;
 • Zabawy integrujące grupę, służące kształtowaniu umiejętności społecznych dzieci, zgodne funkcjonowanie
  w zabawie;
 • Praca z książką – pobudzanie do wypowiedzi na podstawie ilustracji, opowiadanie historyjek obrazkowych;
 • Praca z dziećmi mającymi trudności oraz z dziećmi zdolnymi, praca indywidualna i grupowa – działania wspierające rozwój dziecka.

8:008:30

 • Zabawy ruchowe lub ćwiczenia poranne;
 • Zabawy integracyjne i muzyczno-ruchowe;
 • Zabawy ortofoniczne, artykulacyjne, emisyjne, ćwiczenia oddechowe, słuchowe, wzrokowe, manualne itp.;
 • Czynności higieniczne, samoobsługowe oraz porządkowe – przygotowanie do posiłku.

8:309:00                  I śniadanie

9:0010:00

 • Zajęcia dydaktyczne wspierające całościowy rozwój dziecka realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego, w formie zajęć z całą grupą, w sali przedszkolnej lub na powietrzu.

10:0011:15

 • Zabawy swobodne w ogrodzie przedszkolnym, prace porządkowo‐ogrodnicze, spacery i wycieczki;
 • Zajęcia ruchowe, gry sportowe i ćwiczenia kształtujące postawę dziecka;
 • Gry i zabawy ruchowe w sali w przypadku złych warunków atmosferycznych;
 • Zajęcia dodatkowe – język angielski;
 • Czynności higieniczne, samoobsługowe oraz porządkowe – przygotowanie do posiłku.

11:1511:45               II śniadanie

11:4512:00

 • Zabawy relaksacyjne – odpoczynek dzieci, słuchanie literatury dziecięcej, muzyki poważnej, relaksacyjnej.

12:0013:30

 • Zabawa swobodna dzieci w sali lub ogrodzie przedszkolnym, tworzenie warunków do spontanicznej
  i zorganizowanej aktywności;
 • Praca indywidualna – działania wspierające rozwój dziecka;
 • Gry i zabawy ruchowe, manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, integracyjne, inne w kącikach zainteresowań;
 • Zajęcia dodatkowe – religia;
 • Zajęcia dodatkowe – rytmika;
 • Czynności higieniczne, samoobsługowe oraz porządkowe - przygotowanie do posiłku.

13:3014:00              Obiad

14:0014:15

 • Zabawy relaksacyjne - odpoczynek dzieci, słuchanie muzyki poważnej, relaksacyjnej, bajkoterapia – słuchanie opowiadań nauczycielki na podstawie literatury dziecięcej i terapeutycznej.

14:1517:00

 • Tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne cechy, zdolności i zainteresowania – indywidualna praca z dziećmi;
 • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub/i zabawy swobodne w sali;
 • Zabawy wg zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, inne w kącikach zainteresowań;
 • Czynności higieniczne, samoobsługowe oraz porządkowe;
 • Rozchodzenie się dzieci – w grupach połączonych.